เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้านเห็บ

Saurauia roxburghii Wall.
เกืองพาป่า คล้าทีปด ตำแยตัวผู้ กุลาทีปอ
ACTINIDIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร กิ่งอ่อนและก้านใบมีขนนุ่มปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 5-12 ซม. ยาว 15-35 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ ขอบใบหยักเส้นใบขนานกันสังเกตได้ชัดเจน ก้านใบยาว 2-5 ซม. ดอกสีชมพูแกมขาว รูปกรวย ออกเป็นช่อ ลักษณะเป็นกระจุกสั้นๆ ตามกิ่ง ก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่ ยาว 3-4 มม. กลีบดอกยาว 4-6 มม. เกสรผู้ 30-50 อัน รังไข่เกลี้ยง เกสรเมีย 1 อัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก
พบขึ้นกระจายในอินเดีย พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบบริเวณริมลำธารในป่าดิบชื้น ที่ความสูง 100-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กันยายน
เป็นไม้บุกเบิกนำในป่าดิบชื้น สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับไดดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2695 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
2 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
3 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
4 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
5 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
6 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
7 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
8 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
9 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
10 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
11 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
12 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
13 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
14 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
15 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
16 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
17 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
18 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
19 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
20 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
21 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
22 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
23 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
24 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
25 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
26 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
27 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
28 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
29 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
30 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
31 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
32 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
33 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
34 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
35 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
36 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
37 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
38 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
39 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
40 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
41 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
42 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
43 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
44 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
45 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
46 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
47 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
48 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
49 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
50 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
51 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
52 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
53 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
54 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
55 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
56 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
57 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
58 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
59 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
60 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
61 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
62 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
63 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
64 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
65 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
66 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
67 Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE
68 Saurauia roxburghii Wall. Khla-thi-po ACTINIDIACEAE
69 Saurauia roxburghii Wall. Saan hep ACTINIDIACEAE
70 Saurauia roxburghii Wall. Saan hep ACTINIDIACEAE
71 Saurauia roxburghii Wall. Saan hep (ส้านเห็บ) ACTINIDIACEAE
72 Saurauia roxburghii Wall. Saan hep (ส้านเห็บ) ACTINIDIACEAE
73 Saurauia roxburghii Wall. San Heb ACTINIDIACEAE
74 Saurauia roxburghii Wall. San hep ACTINIDIACEAE
75 Saurauia roxburghii Wall. San hep ACTINIDIACEAE
76 Saurauia roxburghii Wall. San hep ACTINIDIACEAE
77 Saurauia roxburghii Wall. San hep ACTINIDIACEAE
78 Saurauia roxburghii Wall. San hep ACTINIDIACEAE
79 Saurauia roxburghii Wall. ส้านเห็บ ACTINIDIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: