เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สารภีดอย

Anneslea fragrans Wall.
แก้มอ้น คำโซ่ ตองหนัง ตีนจำ ทำซุง บานมา พระราม โมงนั่ง สารภี ฮัก สารภีป่า สุน ส้านแดง
THEACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยงรูปหอกหรือรูปหอกแกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีก้านดอกยาว 3-5 ซม. กลีบรองดอกหนามี 5 กลีบ สีเหลืองแกมชมพู โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวครีม อยู่รวมกันเป็นก้อนกลม ปลายแหลม ขนาด 1.5-2 ซม. ส่วนบนมีช่องเปิด 5 ช่อง ภายในมีเกสรผู้ 30-40 อัน ผลค่อนข้างกลม ผิวเรียบ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 2 ซมง กลีบรองดอกติดอยู่ที่ปลายผล
พบตั้งแต่อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบขึ้นทั่วไปในป่าระดับสูง หรือบริเวณสันเขาที่ความสูง 850-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

19730 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
2 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
3 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
4 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
5 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
6 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
7 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
8 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
9 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
10 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
11 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
12 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
13 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
14 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
15 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
16 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
17 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
18 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
19 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
20 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
21 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
22 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
23 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
24 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
25 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
26 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
27 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
28 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
29 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
30 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
31 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
32 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
33 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
34 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
35 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
36 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
37 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
38 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
39 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
40 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
41 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
42 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
43 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
44 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
45 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
46 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
47 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
48 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
49 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
50 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
51 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
52 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
53 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
54 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
55 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
56 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
57 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
58 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
59 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
60 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
61 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
62 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
63 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
64 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
65 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
66 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
67 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
68 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
69 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
70 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
71 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
72 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
73 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
74 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
75 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
76 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
77 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
78 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
79 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
80 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
81 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
82 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
83 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
84 Anneslea fragrans Wall. PENTAPHYLACACEAE
85 Anneslea fragrans Wall. Sa ra phi pa PENTAPHYLACACEAE
86 Anneslea fragrans Wall. sarapee paa PENTAPHYLACACEAE
87 Anneslea fragrans Wall. Saraphi doi PENTAPHYLACACEAE
88 Anneslea fragrans Wall. Saraphi doi PENTAPHYLACACEAE
89 Anneslea fragrans Wall. Saraphi pa PENTAPHYLACACEAE
90 Anneslea fragrans Wall. สารภีดอย PENTAPHYLACACEAE
91 Anneslea fragrans Wall. สารภีดอย PENTAPHYLACACEAE
92 Anneslea fragrans Wall. สารภีป่า PENTAPHYLACACEAE
93 Anneslea fragrans Wall. สารภีป่า (Saraphi pa) PENTAPHYLACACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: