เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เส้าดำ

Lagerstroemia villosa Wall.
เคี้ยเนี้ย มูลเถ้า แค้วเนื้อ เสลาใบเล็ก สมอรัด เส้าหมื่น เสลาเปลือกหนา เปื๋อยสาร
LYTHRACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบช่วงสั้น สูง 8-15 เมตร เปลือกหนาสีน้ำตาลดำ แตกเป็นร่องลึก เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูง ค่อนข้างโปร่ง ใบเป็นใบเดี่ยว ติดตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปรีแกมรูปหอก กว้าง 2-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบมน ส่วนปลายสอบเรียวแหลม ท้องใบมีขนนุ่มแน่น หลังใบมีขนสาก ประปราย ขอบใบเรียบ ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ดอกสีขาวเป็นช่อออกรวมเป็นกระจุกแน่นตามปลายกิ่ง ทุกส่วนมีขนนุ่ม ดอกย่อยขนาด 2-3 ซม. กลีบดอกมน ส่วนโคนสอบเป็นก้านเรียวๆ ถ้วยรองดอกหนา มีขนนุ่มละเอียดสีน้ำตาล ปลายแยกเป็น 5 แฉก ติดกับตัวผล ผลแห้งแก่แล้วแตก รูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดขนาดเล็ก รูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดขนาดเล็กรูปรี มีปีกบางๆ
พบขึ้นกระจายในอินเดีย พม่า ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ เป็นไม้เบิกนำและเป็นพรรณไม้หลักของป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณชื้น ที่ความสูง 100-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน
เนื้อไม้ใช้ทำเสา กระดานพื้นเครื่องมือและด้ามเครื่องมือทางการเกษตร
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, 7

-

3440 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
20 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
21 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
22 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
25 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
26 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
28 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
29 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
30 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
31 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
32 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
33 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
34 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
35 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Ko pan LYTHRACEAE
36 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Salao pheak na LYTHRACEAE
37 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Salao plueak na LYTHRACEAE
38 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Sao dam LYTHRACEAE
39 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Sao dam LYTHRACEAE
40 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Sao dam LYTHRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: