เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนามแน่ขาว

Thunbergia fragrans Roxb.
จิงจ้อ จิงจ้อเขาตาแป้น หูปากกา ทองหูปากกา ช่องหูปากกา
THUNBERGIACEAE
ไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนหนาแน่น มักทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่น ในระดับต่ำ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีหรือรูปหอก ขนาดกว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 2.5-7 ซม. แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2-8 มม. ดอกสีขาว ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ซอกใบ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. ที่โคนดอกมีกลีบรองดอกแผ่เป็นประกับสีเขียวอ่อน ก้านดอกยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบดอกบาง ส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผลเกลี้ยง สีดำ ทรงกลมมีจงอยที่ปลาย 1 คู่ ภายในมี 4 เมล็ด
พบได้ทั่วไปในป่าที่ค่อนข้างโปร่ง ที่ความสูง 700-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2271 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
2 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
3 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
4 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
5 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
6 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
7 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
8 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
9 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
10 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
11 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
12 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
13 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
14 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
15 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
16 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
17 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
18 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
19 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
20 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
21 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
22 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
23 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
24 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
25 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
26 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
27 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
28 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
29 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
30 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
31 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
32 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
33 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
34 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
35 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
36 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
37 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
38 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
39 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
40 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
41 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
42 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
43 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
44 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
45 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
46 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
47 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
48 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
49 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
50 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
51 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
52 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
53 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
54 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
55 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
56 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
57 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
58 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
59 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
60 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
61 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
62 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
63 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
64 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
65 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
66 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
67 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
68 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
69 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
70 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
71 Thunbergia fragrans Roxb. Chincho noi ACANTHACEAE
72 Thunbergia fragrans Roxb. Cho bo do (Karen-Chiang Mai) ACANTHACEAE
73 Thunbergia fragrans Roxb. Hu pakka ACANTHACEAE
74 Thunbergia fragrans Roxb. Hu pakka ACANTHACEAE
75 Thunbergia fragrans Roxb. Hu Pakka ACANTHACEAE
76 Thunbergia fragrans Roxb. Hu pakka ACANTHACEAE
77 Thunbergia fragrans Roxb. Nam nae ACANTHACEAE
78 Thunbergia fragrans Roxb. Nam nae khao ACANTHACEAE
79 Thunbergia fragrans Roxb. nam nae khao ACANTHACEAE
80 Thunbergia fragrans Roxb. Tan pak ka ACANTHACEAE
81 Thunbergia fragrans Roxb. เลดี้สีขาว ACANTHACEAE
82 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา ACANTHACEAE
83 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา ACANTHACEAE
84 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer ACANTHACEAE
85 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer ACANTHACEAE
86 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: