เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หางเสือ

Uraria crinita (L.) Desv. Ex DC.
หางหมาจอก ดอกหางเก้ง หญ้าตะขาบ หญ้าหางกระรอก หญ้าหางแมว
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นสากคาย ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 5-7 ใบ ก้านใบย่อย ยาว 0.5-1 ซม. ท้องใบสากคาย หูใบเป็นเส้น ยาว 0.5-1 ซม. ดอกสีม่วงแดง ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด รูปทรงกระบอกยาว โคนใหญ่ ปลายเรียว กว้าง 2-3 ซม. ยาว 15-40 ซม. ดอกย่อยคล้ายดอกถั่ว ขนาดเล็ก มีกลีบดอกตั้งขนาดกว้าง 0.5 ซม. ยาว 1-2 ซม. ด้านนอกสีซีด ด้านในสีเข้ม ก้านดอกย่อยมีขนคาย ผลอ่อนสีเขียวเป็นฝักเล็ก ขดบิดอยู่ชิดกัน มีข้อ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำ กว้างประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 1 ซม.
พบขึ้นกระจายในอินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบในที่กึ่งร่มเปิดใหม่หรือชายป่า ที่ความสูง 550-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปลูกเป็นไม้ประดับดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

5345 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
2 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
3 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
4 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
5 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
6 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
7 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
8 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
9 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
10 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
11 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
12 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
13 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
14 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
15 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
16 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
17 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
18 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
19 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
20 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
21 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
22 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
23 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
24 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
25 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
26 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
27 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
28 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
29 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
30 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
31 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
32 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
33 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
34 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
35 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. FABACEAE
36 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. Hang ma chok FABACEAE
37 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. Hang ma chok FABACEAE
38 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. Hang Sia FABACEAE
39 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. Hang Suea FABACEAE
40 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. Ya hang suea FABACEAE
41 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. หางหมาจอก FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: