เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หำฮอก

Pterospermum semisagittatum Ham.
กระนวล กะนวล กะนาน กะหนาน ขนาน ขามคัวะ หำขัวะ แผละอวย เส่เบลเบ้
STERCULIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม เปลือกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอก ขนาดกว้าง 4-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบเว้า มักบิดเบี้ยว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสีเทานุ่มแน่น ก้านใบสั้น ดอกสีขาวขนาดใหญ่ ออกเดี่ยวๆ ก้านดอกสั้นออกที่ปลายหรือใกล้ปลายกิ่ง มีใบประดับสีเขียวอ่อน 3-5 ใบ ลักษณะจักเป็นเส้นแขนง กลีบรองดอกหนา มี 5 กลีบ ยาว 4-6 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงซ้อนกันเป็นรูปถ้วยปากกว้าง ขนาดกว้าง 1-3 ซม. ยาว 4-7 ซม. ด้านนอกมีขนนุ่ม ผลรูปรีแกมขอบขนาน ปลายทู่ มีลักษณะแข็ง ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลเข้มคลุมแน่น ขนาดกว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ก้านผลสั้น
มีการกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทบพบตามป่าเบญจพรรณชื้น ที่ความสูง 400-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เป็นไม้ป่าเมืองไทย ยังไม่ได้ทำการศึกษารายละเอียด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2517 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: