เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะเนียงน้ำ

Aesculus asssamica Griff.
ขล่ำปอง มะเกียน้ำ ปวกน้ำ โปตานา หมากขล่ำปอง
HIPPOCASTANACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-20 เมตร ใบ เป็นใบประกอบ รูปพัด ออกตรงข้าม มีใบย่อย 6-7 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน รูปหอกกลับ กว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-35 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมนมีติ่งแหลม ขอบใบจักเป็นซี่ชี้ไปทางปลายใบ ก้านใบยาว 11-27 ซม. ดอก สีขาว ส่วนกลางมีสีแกมเหลือง ออกเป็นช่อยาวได้ถึง 80 ซม. ดอกย่อยกลีบรองดอกเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีกลีบใหญ่ 1 กลีบ ยาว 2-2.5 ซม. เกสรผู้ 7 อัน ยาว 3-4 ซม. ผล สีน้ำตาล ผิวแข็ง รูปไข่เบี้ยวหรือรูปรี กว้างประมาณ 2.5 ซม. เปลือกขรุขระเล็กน้อย
พบตั้งแต่อินเดีย จีนตอนใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในป่าดงดิบหรือตามริมห้วย ที่ระดับความสูง 200-1300 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลแก่ประมาณเดือนสิงหาคม
มีรูปทรงของต้นสวยงามน่าที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3563 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: