เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เหมือดโลด

Aporusa villosa Lindl. Baill.
เหมือดควาย เหมือดตบ เหมือดหลวง กรม แด่งพง โลด ประดงข้อ
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูง 8-10 เมตร เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานป้อมแกมรี กว้าง 6-10 ซม. ยาว 10-16 ซม. โคนใบมน ปลายใบทู่ ขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสีน้ำตาลแน่น ก้านใบยาว 0.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกแยกเพศและต่างต้น ดอกเพศผู้ขนาดเล็กออกชิดกันบนช่อแกน ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นถ้วย ปลายแยกเป็น 3-6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้มี 2 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อเช่นเดียวกับดอกเพศผู้ แต่สั้นกว่ามาก ส่วนใหญ่จะออกเป็นแท่งเดี่ยวๆ ผล รูปไข่ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวมีขนสีน้ำตาลแกมเหลืองหนาแน่น กว้าง 7 มม. ยาว 10 มม. ภายในมีเนื้อสีส้ม เมล็ดมี 1 เมล็ด
จากอินเดียถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามที่โล่งหรือชายป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณทั่วไป ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1200 เมตร
เปลือกต้นมียางสีแดง ใช้เป็นสีย้อมและปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้ได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5082 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: