เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กอมก้อยลอดขอน

Aristolochia arenicola Hance
ARISTOLOCHIACEAE
ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ต้นเลื้อยแผ่ตามดิน ลำต้นสลับเป็นฟันปลา ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลม โคนเว้า ขนาด 2.0-3.5 ซม. ก้านใบยาวไม่เกิน 3 มม. เส้นใบเรียงแบบนิ้วมือ จำนวน 5-7 เส้น ผิวใบด้านบนมันเกลี้ยงด้านล่างมีขนปกคลุม ขอบใบมีขนแข็งและเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก เป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ดอกรูปรียาว กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ลักษณะค่อนข้างกลม กว้าง 3-6 ซม. ยาว 4-8 มม. ส่วนปลายมีลักษณะเป็นรยางค์ยาวยื่นออกไป กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 2-3 มม. ผล เป็นผลแห้ง แก่แบ้วแตก รูปรีแกมกว้าง มีสันชัดเจน ขนาดกว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 1.5 ซม. ก้านผลยาว 1-1.5 ซม. เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ไม่มีปีก
มีถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงมต้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ขึ้นตามดินทรายหรือดินเค็มที่ระดับความสูง 100-200 เมตร
ยังไม่มีการศึกษา แต่น่าจะเป็นพืชคลุมดินในที่ดินเค็มได้ดีชนิดหนึ่ง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2580 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: