เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เสี้ยวแก้ว

Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker
-
CAESALPINIACEAE
ไม้เลื้อย มีมือเกาะ ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปเกือบกลม กว้าง 7 ซม. ยาว 7.5 ซม. โคนใบเว้า ปลายใบแยกเป็น 2 แฉก ลึก 1/3 ของใบ ปลายมนกลม ผิวใบด้านล่างมีขนนุ่มสีน้ำตาล หูใบรูปไข่ ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ดอก สีขาวแกมเหลือง มีขนนุ่มสีน้ำตาลแดงทั่วไป ออกเป็นช่อโปร่ง ดอกย่อยขนาด 4-6 ซม. กลีบรองดอกปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอกรูปไข่ กลีบบนส่วนโคนสอบเป็นก้าน ก้านดอกยาว 4-4.5 ซม. เกสรผู้มี 3 อัน ยาว 4-5 ซม. เกสรผู้ที่ลดรูปคล้ายเส้นด้านมี 6 อัน ผล เป็นฝักแบน ยาว 15 ซม. กว้าง 5 ซม. ฝักอ่อนมีเส้นแขนงบนผิว ชัดเจน
จากอินเดียถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบในป่าผลัดใบผสมที่ระดับความสูง 500-1000 เมตร
เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งของไทย นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1789 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: