เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตีนตั่ง

Calycopteris floribunda Lamk.
ข้าวตอกแตก เภาวัลย์ชะนวน งวงสุ่มขาว งวงชุม หมันเคือ ดอกประโยด เถาวัลย์นวล
COMBRETACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย ขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนมักเป็นสันสี่เหลี่ยม มีขนสีน้ำตาลแกมแดงปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 6-17 ซม. ใบด้านล่างมีขนสีน้ำตาลอ่อนแน่น ก้านใบยาว 1 ซม. ดอก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว 10-40 ซม. ดอกย่อยมีกลีบรองดอก 5 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายเป็นถ้วยมี 5 แฉก ภายในมีขน ยาว 4 มม. ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวน 10 อัน เรียงเป็นสองวง วงละ 5 อัน ผล รูปรีคล้ายเมล็ดข้าวเปลือก มีสันตามยาว 5 สัน ที่ปลายมีกลีบรองดอก เจริญเป็นปีก 5 ปีก มี 1 เมล็ด
จากอินเดียไปจนถึงอินโดนีเซีย พบตามป่าเบญจพรรณและริมฝั่งน้ำ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม
ใบเป็นยาเจริญอาหาร ขับพยาธิและแก้อาการจุกเสียดท้อง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3023 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: