เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Apr 2013

สาลีแก่นใจ

Capparis zeylanica Linn.
ลานผีป้าย เถาหลั่งหมากเก็บ ค้อนก้องเครือ เกี่ยวไก่ สายซูใหญ่
CAPPARACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-5 เมตร ลำต้นมีหนาม กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือแกมหอก กว้าง 4.8-5 ซม. ยาว 5-17 ซม. ปลายใบมนหรือเรียวแหลม แผ่นใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นกลุ่มบนก้านช่อดอก มีกลุ่มละ 2-6 ดอก ก้านดอกยาว 4-20 มม. กลีบรองดอกรูปมนหนาคล้ายแผ่นหนัง กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายมน กว้าง 3.5-8 มม. ยาว 9-10 มม. มีสีชมพูหรือแดงที่โคนกลีบ เกสรผู้จำนวน 30-45 อัน ก้านเกสรยาว 2.5-3.5 ซม. ผล รูปกลมหรือรี ขนาด 4-5 ซม. เปลือกหนา แข็ง ผิวเรียบ เมื่อแก่สีออกส้มหรือม่วงแดง ก้านผลยาว 5-10 ซม. เมล็ดสีน้ำตาล ขนาด 5-7 มม. จำนวนมาก
จากอินเดีย คาบสมุทรอินโดจีน จนถึงฟิลิปปินส์ ขึ้นตามชายฝั่ง พุ่มไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขาหินปูน ตั้งแต่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึง 700 เมตร ออกดอกและติดผลตลอดปี
ทั้งต้นรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ใบตำพอกฝี แผลบวมและทาแก้คัน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1706 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: