เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนามพรม

Carissa cochinchinensis Pierre
พรม ขี้แฮด
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงกลม กิ่งก้านแผ่กว้างค่อนข้างแน่น สูง 4-5 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ตามกิ่งก้านมีหนาฒแหลม ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่กลับหรือเกือบกลม โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบเรียบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2.5-4 ซม. แผ่นใบผิวมัน ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 3 ซม. กลีบรองดอก จำนวน 5 กลีบ มีขนตามขอบเล็กน้อย กลีบดอกยาว 2-2.5 มม. จำนวน 5 กลีบ รูปไข่แกมหอก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกและเป็นติ่งแหลม เกสรผู้จำนวน 5 อัน มีก้านสั้นติดอยู่ด้านในกลีบดอก ผล เป็นผลสด รูปกระสวย เมื่อสุกสีดำ
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไป ตามป่าเบญจพรรณและป่าละเมาะ ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
แก่น เป็นยาบำรุงกำลังให้ร่างกายแข็งแรง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

9396 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: