เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พญามะขามป้อมดง

Cephalotaxus griffithii Hook.f.
พญามะขามป้อม มะขามป้อมดง เส่วาลา
CEPHALOTAXACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งอ่อนมีรอยแผลระบายอากาศสีขาวประปรายทั่วไป ใบ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.2-0.4 ซม. ยาว 2-5 ซม. โคนมนป้าน ปลายเรียวแหลม หลังใบเป็นมัน ด้านล่างมีสีซีด ดอก แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อตามง่ามใบ แต่ละช่อจะมีกาบหุ้มเรียงซ้อนกันจนเป็นก้อน ขนาด 0.5 ซม. ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยวตามง่ามใบ ผล รูปกลมรี กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ปลายหยักเป็นติ่งแหลม
จากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน พบขึ้นตามป่าดิบเขา ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1000-1800 เมตร
เนื้อไม้สวยเนียน เหมาะสำหรับทำเครื่องตกแต่งบ้าน แต่เนื่องจากเป็นไม้ค่อนข้างหายากและไม่เป็นที่รู้จัก จึงไม่ค่อยนำมาใช้ประโยชน์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3527 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: