เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แหนเครือตัวผู้

Combretum griffithii Hecurck & Muell.-Arg.
จ้างมั่ง จ้างมั่งน้อย
COMBRETACEAE
ไม้พุ่มสูง 2 เมตร กิ่งอ่อนและปลายยอดมีขนคลุมหนา ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียวซีด ออกตรงข้ามหรือข้อละจำนวน 3 ใบ ก้านใบยาว 2-5 มม. รูปรีแกมขอบขนานกว้าง 3.8-5.5 ซม. ยาว 11-14 ซม. ใบคล้ายแผ่นหนัง ด้านล่างมีเส้นแขนงใบเด่นชัดเจน ดอก สีขาวหม่นออกเป็นช่อแกน ยาว 3.5-6 ซม. กลีบรองดอกรูปกรวย ปลายแยกเป็น 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรผู้มี 4 อัน ผล รูปไข่แกมขอบขนาน สีเหลืองฟางออกเหลือบ มีปีก 4 ปีก ขนาดกว้าง 1.2-1.8 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. ก้านยาว 3-4 มม.
จากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน ตามบริเวณริมน้ำในป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 400-1500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ติดผลช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
เป็นไม้ป่าของไทยที่ค่อนข้างหายากยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1525 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: