เผยแพร่เมื่อ/created date: -

งวงชุ่ม

Combretum pilosum Roxb.
เครือเขามวก ตีนตั่งตัวแม่
COMBRETACEAE
ไม้พุ่มเลื้อยหรือไม้เถา กิ่งก้านเกลี้ยง ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปขอบขนาน แกมรูปไข่ กว้าง 5-6 ซม. โคนใบมนหรือเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบยาว 5-8 มม. ดอก สีขาวถึงสีชมพูแกมม่วง ออกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 5-7.5 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ขนาดยาว 10 มม. ปลายแยกเป็นรูปสามเหลี่ยม 5 กลีบ กว้าง 6-8 มม. ยาว 2.5 มม. กลีบดอกมี 5 กลีบ เกษรผู้มี 10 อัน ผล เป็นผลแห้ง สีเหลืองแกมน้ำตาล มี 5 ปีก รูปกลมรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-2.2 ซม. ยาว 2.4-2.8 ซม.
จากอินเดียจนถึงคาบสมุทรอินโดจีน พบขึ้นทั่วไปตามที่ชื้น ป่าเบญจพรรณและชายป่าดิบเขาออกดอกประมาณเดือนมกราคม
ราก เป็นยาแก้ไข้ ใบ เป็นยาขับพยาธิ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2865 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: