เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คดสัง

Combretum trifoliatum Vent.
ย่านตุด จุด ชุด เบน
COMBRETACEAE
ไม้พุ่มเลื้อยหรือไม้เถา สูง 3-5 ม. มีขนนุ่ม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกที่ช่อเดียวกัน 2-3 (4) ใบ รูปหอกกว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 12-14 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม เนื้อใบหนาเกลี้ยง ก้านใบยาว 4-6 มม. สีน้ำตาลดำ ดอก สีขาวแกมเหลือง กลิ่นหอม ช่อดอกยาว 4-6 ซม. ดอกย่อยยาว 3 มม. กว้าง 1.5-2 มม. กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยตื้น ส่วนปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรผู้มี 10 อัน ผล เป็นผลแห้ง แข็ง ไม่มีก้าน รูปรี กว้าง 1.4 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. ผิวเกลี้ยง สีน้ำตาลดำเป็นมัน มีสันแข็ง 5 ขนาดกว้าง 3-5 มม.
จากอินเดียถึงอินโดนีเซีย พบทั่วไปในพื้นที่ชุ่มชื้น ตามสองฝั่งแม่น้ำและที่ราบน้ำท่วมถึง
ผล ผสมกับเมล็ดข้าวโพดทำให้สุกและปั้นเป็นลูกกลอน ใช้เคี้ยวเป็นยาบำรุงและรักษาเหงือก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2123 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: