เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดาวราย

Craibiodendron stellatum W.W. Smith
มะยมภู ตาฉี่เคย ติลี่อากอ
ERICACEAE
ไม้ขนาดเล็ก สูงได้ถึง 6 ม. เปลือกแตกเป็นร่องละเอียดตามยาว ยอดอ่อนสีส้มแดง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ มักมีติ่งที่ปลายใบ เส้นใบด้านล่างนูนชัดเจน ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ดอกย่อยรูประฆัง ยาว 3 มม. กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมกัน 2ใน 3 ปลายแยกเป็น 5 แฉกรูปสามเหลี่ยม เกสรผู้ 10 อัน สีน้ำตาลเข้ม ก้านเกสรเป็นแผ่นยาว ส่วนบนพับงอ ผล กลม มี 5 พู เมื่อแก่แตก เมล็ดมีปีกสีน้ำตาล
ขึ้นกระจายในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 800-1,200 ม.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1922 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: