เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ฮ่อมดง

Dichroa febrifuga Lour.
ยายคลังใหญ่ ฮ่อมม่วง
HYDRANGEACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 7-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ผิวใบเรียบ ขอบใบจักคล้ายฟันเลื่อย ก้านใบยาว 2-4 ซม. ดอก สีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินอมม่วง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ขนาดใหญ่ ราว 10-12 ซม. ดอกย่อยมีจำนวนมาก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมติดกับผนังรังไข่และเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5-6 แฉก กลีบดอกมี 5-6กลีบ เกสรผู้เป็นสองเท่าของกลีบดอก ก้านและอับเรณูสีเดียวกับกลีบดอก รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนอื่นของดอก ก้านและอับเรณูสีเดียวกับกลีบดอก รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนอื่นของดอก ส่วนปลายแยกเป็น 3-5 แฉก ผล เป็นผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีน้ำเงิน ขนาด 4-5 ซม. เมล็ดรูปไข่ ขนาดเล็ก มีจำนวนมาก
พบขึ้นกระจายในอินเดีย จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย พบในป่าดิบเขา ที่มีอากาศเย็น และชื้น ที่ระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป
ปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2867 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
2 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
3 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
4 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
5 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
6 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
7 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
8 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
9 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
10 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
11 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
12 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
13 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
14 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
15 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
16 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
17 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
18 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
19 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
20 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
21 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
22 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
23 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
24 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
25 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
26 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
27 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
28 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
29 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
30 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
31 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
32 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
33 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
34 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
35 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
36 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE
37 Dichroa febrifuga Lour. hom dong HYDRANGEACEAE
38 Dichroa febrifuga Lour. Hom Fa Khram HYDRANGEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: