เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ทองหลางป่า

Erythrina subumbrans Merr.
ทองมีดขูด
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ยืนต้น สูง 10-20 ม. ลำต้นมีหนามแหลมทั่วไป ใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบรูปหัวใจ โคนใบตัดหรือมน ปลายใบแหลม กว้าง 5-10 ซม. ยาว 8-14 ซม. เส้นใบด้านล่างเด่นชัด ที่โคนก้านใบจะมีต่อม 1 คู่ ดอก สีแดงสด ออกเป็นช่อเดี่ยว ดอกลักษณะคล้ายดอกถั่ว ดอกล่างจะบานก่อน กลีบรองดอกเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่โค้งรูปเรือ เกสรผู้ 10 อันอยู่ด้านล่าง ผล เป็นฝักแบน โคนฝักลีบ ส่วนปลายฝักจะใหญ่กว่า เมื่อแก่ฝักจะแตกอ้า ออกตามทางยาวจากส่วนปลาย
จากอินเดียถึงอินโดนีเซีย ตามป่าดิบบริเวณที่ชุ่มชื้น และริมห้วยในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 100-900 ม. ผลัดใบระยะสั้นๆ ช่วงออกดอก ติดดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เนื้อไม้สีขาว ค่อนข้างอ่อน ใช้ทำของเล่นสำหรับเด็ก ดอกให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า ใบ บดทาแก้โรคบวมตามข้อ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

8040 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: