เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โคเคน

Erythroxylum coca Lamk.
โคค่า
ERYTHROXYLACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-3 ม. กิ่งอ่อนมีรอยแผลระบายอากาศ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับแน่น บริเวณปลายยอด สีเขียวแกมเหลือง เป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ 4-8 ดอก กลีบรองดอกสีเขียว โคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ ที่โคนกลีบแต่ละกลีบ มีกลีบประดับแผ่นเล็ก ปลายเป็น 2 แฉก เชื่อมติดอยู่ เกสรผู้ 10 อัน เกสรเมีย 3 อัน ผล เดี่ยว รูปรี สีแดงสด ขนาดกว้าง 6-8 มม. ยาว 9-11 มม. ก้านยาว 1 ซม. มีเมล็ดเดียว
ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ นำมาทดลองปลูกเพื่อการวิจัยขึ้นได้ดีที่สวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2069 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: