หัวข้อคำถาม  อยากทราบเพื่อเป็นการประกอบการทำโครงการ
รายละเอียด  
กกก ถ้านักศึกษามีความจำเป็นอยากทราบเกี่ยวกับการดำเนินของสวนพฤกษศาสตร์จาได้ไหม และเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยค่ะเพราะเราจาศึกษาเกี่ยวกับการทำบัญชีคค่ะ
ผู้ถาม  คุณ จุฑามาศ
ถามวันที่ 10/28/2008 เวลา 3:04:08 PM
     
ตอบโดย งานบัญชี
กกก  เรื่องเกี่ยวกับการเงิน ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งในรายงานองค์การฯจะมีงบการเงินขององค์การฯอยู่ในรายงานประจำปีและเป็นรายงานงบการเงินที่เปิดเผยได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ถ้านักศึกษาอยากทราบระบบบัญชีขององค์การฯ สามารถยื่นความจำนงมาฝึกงาน โดยให้ทางสถาบันรับรองมา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-841122 งานบัญชี
ตอบวันที่ 11/6/2008 เวลา 11/6/2008