หัวข้อคำถาม  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
รายละเอียด  
กกก สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตองครักษ จังหวัดนครนายก เนื่องจากอาจารย์ประจำวิชาได้มอบหมายให้ดิฉันศึกษาแหล่งองค์การที่นิสิตสนใจในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆค่ะ ดิฉันจึงมีความต้องการและสนใจที่จะสัมภาษณ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะจุดเด่นของสวนพฤกษศาสตร์ที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะ และ เพื่อเป็นการติดต่อที่สะดวก ดิฉันจะสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม  คุณ นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์
ถามวันที่ 12/1/2010 เวลา 12:05:03 PM
     
ตอบโดย เว็บมาสเตอร์
กกก  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ครับ หมายเลขโทรศัพท์

0-5384-1234
ได้ในวันและเวลาราชการครับ
ตอบวันที่ 12/3/2010 เวลา 12/3/2010