ดอกไม้บานที่สวนพฤกษ์

รายการพรรณไม้

สัปดาห์ที่ 1

มณเฑียรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Torenia hirsutissima Bonati

ไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30 ซม. ไม่มีก้านใบผิวใบด้านบนมีขนสาก ด้านล่างเกลี้ยง ดอกสีม่วง รูปคล้ายลำโพง ขนาดประมาณ 3 ซม.


สัปดาห์ที่ 2

มณเฑียรสยาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Torenia siamensis Yamazaki

ไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30 ซม. ไม่มีก้านใบผิวใบด้านบนมีขนสาก ด้านล่างเกลี้ยง ดอกสีม่วง รูปคล้ายลำโพง ขนาดประมาณ 3 ซม.


สัปดาห์ที่ 3
ใบสีทอง

ใบสีทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phanera auriefolia (K. Larsen & S.S. Larsen) Bandyop., P.P. Ghoshal & M.K. Pathak.

ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ใบและกิ่งอ่อนมีขนสีทองแดงปกคลุม ดอกสีขาว เมื่อบานกว้างประมาณ 5 ซม. มีเกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน


สัปดาห์ที่ 4
ใบสีทอง

นมเมียหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R. Br.

ไม้อิงอาศัย ลำต้นยาวได้ประมาณ 40 ซม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปใบหอก ยาว 6.5-12 ซม. ด้านบนสีเขียวอ่อนมีลายสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีลายสีม่วงแดง ดอกเป็นหลอดสีเหลืองอมเขียว ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบเลี้ยงแยก ยาวประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 4 อัน ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก


สัปดาห์ที่ 1
ใบสีทอง

สร้อยสยาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phanera auriefolia (K. Larsen & S.S. Larsen) Bandyop., P.P. Ghoshal & M.K. Pathak.

ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ใบอ่อนมีหูใบสีแดงรูปเกือบกลมขนาดประมาณ 1 ซม. ช่อดอกแบบกระจะห้อยลง ยาวประมาณ 50 ซม. ดอกสีชมพู กลีบดอกด้านบนสามกลีบ ด้านล่าง 2 กลีบ. กลีบเลี้ยงสีแดงอมเขียว มีเกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน


Copyright © QSBG.ORG