Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Artemisia vulgaris Linn.
ชื่อวงศ์

Family name

ASTERACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

โกฐจุฬาลัมพา God ju la lum pa (Bangkok)
ชื่อสามัญ

Common name

-
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ เป็นยาถ่าย แก้ท้องร่วง ถ่ายพยาธิ ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ ขับลมในลำไส้ แก้ไขข้ออักเสบระงับอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้ประจำเดือนมาปกติ บำรุงมดลูก
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ล้มลุก สูง 1.5-2 ม. โคนต้นจะมีราก เป็นเหง้าติดพื้นดินหรืออยู่ต้ดิน กิ่งก้านแตกสาขาออกมาก ใบ ออกเรียงสลับ ใบหยักเป็นซี่ 2-3 ซี่ ปลายใบปหลม กว้าง 1.5-9 ซ.ม. ยาว 2.5-10.5 ซ.ม. พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อตั้งตรง ที่ปลายยอด หรือตามง่ามใบ ดอกมีขนาดเล็ก ยาว 3.5-5 มม. กลีบดอกมีต่อม โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อปลายหยัง 2-3 แฉก ดอกวงนอกยาว 1 มม. ดอกวงในโคนดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง เมล็ด รูปไข่ พื้นผิวเกลี้ยง
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

Europe, Asia & North America
หมายเหตุ

Remark

ใบสด ตำให้ละอียดแล้วพอกแก้โรคปวดศรีษะ รักษาแผลเรื้อรัง แก้อาการเคล็ดบวม ใช้สูบควันแก้โรคหืด
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

QR code