Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Asclepias curassavica Linn.
ชื่อวงศ์

Family name

ASCLEPIADACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ไฟเดือนห้า Fi dern ha, ค่าน้ำ Ka nump; ดอกไม้เมืองจีน Dog mai merng jeen; เทียนแดง Tean dang
ชื่อสามัญ

Common name

False Ipecacuanha, Milk Weed, Bloodflower
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Rt) Root
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

แก้ฟกช้ำ บำรุงธาตุ ขับระดู ขับลมในลำไส้ เป็นยาระบาย รักษาริดสีดวง
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.5-1.5 ม. มีน้ำยางขาวกิ่งอ่อนและช่อดอกมีขน ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปใบหอกกว้าง 2-3 ซม. ยาว 6-13 ซม. ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กบีบดอกสีแดง ระยางค์รูปมงกุฎสีเหลือง ผล แห้งแตกได้ เมล็ด สีน้ำตาลมีขนสีขาว
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 3 (425)
QR code