Share


ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Afgekia sericea Craib
ชื่อวงศ์

Family name

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

กันภัย Kan phai (Saraburi); ถั่วแปบช้าง Thua paep chaang (Nakhon Ratchasima)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Se) Seed
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

เมล็ด บำรุงไขมันและเส้นเอ็น
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้เลื้อย ทุกส่วนมีขนสีาว ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 15-17 ใบ รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 2-4 ซม. ดอก ดอกช่อรูปดอกถั่ว กลีบดอกสีขมพูแกมม่วง ใบประดับสีชมพู ผล เป็นฝักแบบนูน สีน้ำตาล ขนสีน้ำตาลอ่อน
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สยามไภษัชยพฤกษ์ (25)
QR code