Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Allium tuberosum Roxb.
ชื่อวงศ์

Family name

ALLIACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

กุยช่าย Kui chai (Bangkok)
ชื่อสามัญ

Common name

Chinese chive
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Rz) Rhizome
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

เหง้า แก้ท้องอืด ตกขาว ฟกช้ำ ขับสิ่งคั่งค้าง
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้นเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกมากในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนจะมีความสูงประมาณ 20-45 ซม. ทั้งต้นจะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใบ จะออกจากโคนต้นเป็นเส้นแบน ยาว กว้างประมาณ1.5-9 มม. ยาว 10-27 ซม เป็นสีเขียวแก่ขอบใบเรียบ ไม่มีขน ปลายใบแหลมตัวใบเป็นมัน ดอก จะออกดอกจากโคนต้น สูงขึ้นประมาณ 50 ซม.ส่วนบนดอกจะออกเป็นช่อ มีกลีบหุ้มช่อดอกเป็นเยื้อสีขาว มี1-3 กลีบ ส่วนปลายแหลมดอกย่อยสีขาวมีกลีบอยู่ 6 กลีบ มีรูปกลมรี ยาวประมาณ 4-6 ซม. ปลายของมันจะแหลมมนถึงแหลมมาก เรียงกนเป็น 2 ชั้น เกสรตัวผู้จำนวน 6 อัน เกสรตัวเมีย มี 1อัน ผล กลมรี เป็น 3 พู เมล็ดภายในเมล็ดเป็นสีดำรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไต ราก รากเป็นฝอย มีมาก
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

ใบ แก้พิษ แมลงสัตว์กัดต่อย ฟกช้ำ ปวดแน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด เมล็ด จะมีกลิ่นฉุน รสเค็มเป็นยาถ่ายพยาธิ ขับประจำเดือน แก้ปวดเอว บำรุงตับ ไต เป็นระดูขาว ขับประจำเดือน เหง้า แก้เจ็บหน้าอก เป็นระดูขาว ประจำเดือน ไอเป็นเลือด ฟกช้ำเนื่องจากถูกระแทก เป็นกลาก
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

QR code