Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Achyranthes aspera L.
ชื่อวงศ์

Family name

AMARANTHACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

พันงู Phan ngu, ควยงู Khuai ngu (Central); หญ้าตีนงูขาว Ya tin ngu khao (Bangkok)
ชื่อสามัญ

Common name

Prickly chaff-flower
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ล้มลุก สูง 25-125 ซม. แตกกิ่งก้านบริเวณโคนต้น ลำต้นเป็นสัน ข้อโป่งพองออก มีขนหนาแน่น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรีแกมขอบขนา หรือรูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 1-5 ซม. ยาว 2-10ซม. มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยสีเขียว หลังจากดอกบานกลีบรวมแข็งขึ้นคล้ายหนาม ผล แห้ง แตกได้
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

ชาวเขาใช้ใบหรือทั้งต้น ต้มน้ำให้หญิงหลังคลอดื่ม แก้ปวดประจำเดือน น้ำคั้นตั้น ดื่มหรือตำพอก แก้ปวดกระดูก
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา (30)
QR code