Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Artocarpus lakoocha Roxb.
ชื่อวงศ์

Family name

MORACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ขนุนป่า Ka noon pa; มะหาด Ma hard หาด Hard มะหาดใบใหญ่ Ma hard bi yai
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Wd) Wood
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

เนื้อไม้ ถ่ายพยาธิทุกชนิด
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ยืนต้น สูง 30 ม. ทรงพุ่มแผ่กว้าง ใบ เดี่ยว เียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปวงรี กว้าง 8-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. หลังใบเป็มันสีเขียวเข้ม ท้องใบสาก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ค่อนข้างกลม ก้านสั้น แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ผล รวม สีเหลีอง ผิวขรุขระ มีขนนุ่ม
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

มีในสวน
การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาต 57
QR code