Share
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.
ชื่อวงศ์

Family name

ASTERACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

สาบหมา
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ราก ใช้ต้มกินแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ใบ ใช้ห้ามเลือด คั้นน้ำกินแก้ตกขาว ต้มอาบแก้ปวดเมื่อย หรือผสม ขมิ้น ไพล ข่า ต้มอาบแก้อัมพฤกษ์ (2) ตำใส่แผล ห้ามเลือด (3) ลำต้น ใช้ห้ามเลือด ใบ ทุบประคบรักษาแผลสด ห้ามเลือด (4)
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

(2) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558-2559 โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
QR code