ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Aloe barbadensis Mill. ว่านหางจระเข้ Warn hang jorakea Aloe, Star cactus,Aloin, Jafferabad, Barbados ASPHODELACEAE