ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Helicteres angustifolia L. ขี้ตุ่น Khi tun, ปอขี้ไก่ Po khi kai, ไม้หมัด Mai mut, ปอเต่าไห้ Po tao hai (Northeastern); ป่าเหี้ยวหมอง Pa hieo mong, หญ้าหางอ้น Ya hang on (Northern); เข้ากี่น้อย Khao ki noi (Eastern); ปอมัดโป Po mat po (Southeastern); ขี้อ้น Khi on (Southwestern); ยำแย่ Yam yae (Peninsular) STERCULIACEAE
2 Helicteres elongata Wall. ex Bojer ปิขม - STERCULIACEAE
3 Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain จันทน์ชะมด Chan chamot, จันทน์ Chan STERCULIACEAE
4 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb กระนวล kra-nuan (Khmer-Surin) กระนาน kra-nan (Khmer-Surin) กะหนาน kanan (Peninsular) ขนาน khanan (Phichit) ขามคัวะ kham khua (Northern) แผละอวย phlae-uai (Karen-Mae Hong Son) เส่เบลเบ้ se-ble-be (Karen-Mae Hong Son) หำขัวะ ham khua (Northern) หำฟาน ham fan (Northern) หำม้า ham ma (Northern) หำรอก ham rok (Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat) หำฮอก ham hok (Northern) - STERCULIACEAE
5 Sterculia lanceolata Cav. ปอผ่าสาม Po pha sam (Nong Khai); กะลูแปลิบา Ka-lu-pae-li-ba (Malay-Narathiwat); กินง่วง Kin nguang, ต่างไก่ Tang kai, ลิ้นบ่อเอื้อน Lin bo uean (Loei); จะต้อนตบ Cha-ton-top (Yao-Chiang Rai) STERCULIACEAE