หัวข้อข่าว
        รับสมัครลูกจ้างฯ ในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๑ อัตรา สังกัดส่วนหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและอนุรักษ์
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Recruiting employees in the budget performing duties operating officer 1 rate under the division of the wood house Office of Research and Conservation.pdf
        2.   Announcement of the names of those who have examined the garden staff Under the Federation of Thai Industries.pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )