หัวข้อข่าว
        ประกาศฯ เรื่อง ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร ๑ อัตรา
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Announcement on the extension of recruitment of drivers at the administrative office 1 rate.pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )