หัวข้อข่าว
        ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สวน ส่วนรวบรวมพันธุ์พืชฯ สำนักวิจัยฯ
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Announcement of Employee Selection Exam Results Perform staff duties Plant Species Research Center.pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )