;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ อ.ส.พ(Last update 7/4/2022)
98
2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 6/29/2022)
82
3
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ สำนักบริหาร ๒ อัตรา(Last update 6/7/2022)
148
4
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๒ อัตรา(Last update 5/27/2022)
186
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 5/27/2022)
162
6
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานธุรการ ๒ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 5/10/2022)
266
7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ ๓(Last update 3/23/2022)
206
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)(Last update 3/8/2022)
267
9
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวัน เวลา วีธีการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ ๓(Last update 2/23/2022)
261
10
ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ 7(Last update 2/3/2022)
269
11
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 2/1/2022)
426
12
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 1/12/2022)
276
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/15/2021)
327
14
ขยายการรับสมัคร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/12/2021)
249
15
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักอนุกรมวิธาน ระดับ4-5(Last update 10/15/2021)
356
16
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/11/2021)
296
17
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 10/2/2021)
247
18
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 10/2/2021)
206
19
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สำนักส่งเสริมความรู้กิจการพฤกษศาสตร์(Last update 10/2/2021)
227
20
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/2/2021)
240
21
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/2/2021)
211
22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ 4-5(Last update 10/1/2021)
269
23
รับสมัครลูกจ้างฯ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/22/2021)
321
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าทดสอบ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักส่งเสริมความรู้ และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 9/21/2021)
281
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 9/16/2021)
264