;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ๒ อัตรา-(Last update 9/14/2023)
33
2
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 9/13/2023)
13
3
ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ๑ อัตรา สนส(Last update 9/7/2023)
45
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่สวนและเจ้าหน้าที่ช่าง สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 8/23/2023)
43
5
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/18/2023)
70
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร(Last update 8/16/2023)
46
7
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 8/4/2023)
104
8
ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่สวนและช่างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/27/2023)
70
9
ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร จำนวน ๒ อัตรา(บัดนี้ถึง ๑๑ ส.ค.๖๖)(Last update 7/24/2023)
70
10
รับสมัครเจ้าหน้าที่สวนและช่างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/14/2023)
80
11
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 7/5/2023)
175
12
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/4/2023)
71
13
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 6/15/2023)
108
14
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/2/2023)
260
15
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/26/2023)
102
16
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/18/2023)
120
17
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน นักวิชาการพืชสวน ระดับ ๔-๕(Last update 5/18/2023)
149
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/15/2023)
95
19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน ระดับ ๔-๕(Last update 5/8/2023)
141
20
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/25/2023)
106
21
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวันเวลาฯ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน จำนวน ๒ อัตรา สงักัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/21/2023)
163
22
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพันธรักษ์ระดับ 4-5 สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/12/2023)
143
23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ระดับ ๔-๕(Last update 3/30/2023)
146
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/30/2023)
118
25
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน สังกัดกลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืชและวิจัยพืชสวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 3/27/2023)
308