;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/26/2023)
11
2
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/18/2023)
35
3
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน นักวิชาการพืชสวน ระดับ ๔-๕(Last update 5/18/2023)
35
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/15/2023)
26
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน ระดับ ๔-๕(Last update 5/8/2023)
60
6
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/25/2023)
46
7
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวันเวลาฯ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน จำนวน ๒ อัตรา สงักัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/21/2023)
89
8
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพันธรักษ์ระดับ 4-5 สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/12/2023)
72
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ระดับ ๔-๕(Last update 3/30/2023)
83
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/30/2023)
60
11
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน สังกัดกลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืชและวิจัยพืชสวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 3/27/2023)
179
12
ประกาศฯ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่งผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ระดับ ๔-๕ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/24/2023)
107
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน ระดับ ๕ (นักเรียนทุนฯ)(Last update 3/23/2023)
81
14
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/21/2023)
80
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/16/2023)
94
16
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (วันนี้ ถึง ๒๘ มี.ค.๖๖)(Last update 3/15/2023)
52
17
รับสมัครลูกจ้างฯ ในงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/9/2023)
110
18
รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยภัณฑารักษ์ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน ๑ อัตรา (สมัครวันนี้ ถึง ๒๒ มี.ค.๖๖)(Last update 3/9/2023)
137
19
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร ๒ อัตรา(Last update 3/9/2023)
56
20
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/9/2023)
61
21
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 3/2/2023)
56
22
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 2/17/2023)
78
23
ขยายการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ขับรถ ๒ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 2/7/2023)
74
24
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการพืชสวน ระดับ ๔(Last update 1/31/2023)
167
25
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 1/23/2023)
85