;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 7/8/2020)
79
2
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช(Last update 7/1/2020)
142
3
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ(Last update 7/1/2020)
49
4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ธุรการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 6/19/2020)
76
5
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 6/15/2020)
82
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 6/9/2020)
82
7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(Last update 5/29/2020)
144
8
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/26/2020)
232
9
รับสมัครลูกจ้างรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/30/2020)
360
10
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/14/2020)
102
11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา(Last update 3/24/2020)
119
12
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/11/2020)
142
13
ขยายประกาศฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/11/2020)
129
14
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา และเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/17/2020)
239
15
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 2/3/2020)
183
16
ประกาศฯผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง(Last update 1/23/2020)
240
17
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 1/16/2020)
216
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.ช่าง สังกัดส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ(Last update 1/14/2020)
126
19
รับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 1/6/2020)
181
20
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้(จนท.ช่าง)(Last update 12/27/2019)
208
21
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สังกัดส่วนนโยบายฯ และส่วนทรัพยากรมนุษย์(Last update 12/27/2019)
380
22
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน ๒ อัตราและรายวัน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี(Last update 5/15/2017)
143
23
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา ปฏิบัติโครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 5/11/2017)
166
24
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายวัน จำนวน ๖ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 5/4/2017)
143
25
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 4/25/2017)
115