;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/16/2021)
117
2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/30/2021)
185
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา(Last update 4/21/2021)
183
4
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 4/5/2021)
162
5
รับสมัครลูกจ้างโครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรของพืชวงศ์ขิงข่าฯ ๑ อัตรา(Last update 4/2/2021)
211
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 3/25/2021)
95
7
ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 2/19/2021)
111
8
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 2/9/2021)
123
9
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน สังกัดส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต(Last update 2/9/2021)
133
10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 1/4/2021)
181
11
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สวน สังกัดส่วนรวบรวมพันธุ์พืช สำนักวิจัยฯ ๑ อัตรา(Last update 12/30/2020)
136
12
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สวน ส่วนรวบรวมพันธุ์พืชฯ สำนักวิจัยฯ(Last update 12/30/2020)
116
13
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร(Last update 12/24/2020)
110
14
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดส่วนหอพรรณไม้(Last update 12/24/2020)
123
15
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ส่วนรวบรวมพันธุ์ฯ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 12/24/2020)
112
16
ประกาศฯ เรื่อง ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัตืการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 12/4/2020)
147
17
ประกาศฯ เรื่อง ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 12/4/2020)
116
18
ประกาศฯ ขยายรับสมัครเจ้าหน้าที่สวน สังกัดส่วนรวบรวมพันธุ์ฯ ๑ อัตรา(Last update 12/2/2020)
130
19
รับสมัครลูกจ้างฯ ในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๑ อัตรา สังกัดส่วนหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (Last update 11/13/2020)
166
20
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สวน สังกัดส่วนรวบรวมพันธุ์ฯ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 11/12/2020)
162
21
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 11/12/2020)
120
22
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม (Last update 10/20/2020)
132
23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนเผยแพร่ความรู้(Last update 10/16/2020)
135
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม(Last update 10/14/2020)
121
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 10/8/2020)
122