หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำโครงการจัดทำระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management HCM) และ ระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   WIN.pdf