หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   NEW--1.pdf
        2.   NEW--1469936.pdf
        3.   NEW-2303218.pdf
        4.   NEW-3683146.pdf