หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
 
  รายละเอียด
       
ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 793 รายการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ2565.pdf