หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565).pdf