หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงดูแลรักษาระบบ Cloud ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา558040.pdf