หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศร่างจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2567
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
        2.   1-ประกาศร่าง.pdf
        3.   2-เอกสารประกวดราคา.pdf
        4.   3-ขอบเขตของงาน.pdf