หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2567
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเชิญชวน89992.pdf
        2.   1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ321544.pdf