หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็นของระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Clean Room) ห้องตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยวและห้องตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา55736.pdf