หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ พร้อมตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวล (Gas Chromatography Mass Spectrometry GC-MS) หมายเลขครุภัณฑ์ (๖๑-๐๑๐-๐๒-๐๘๔-๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา635631.pdf