หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาลานจอดรถ ระยอง.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาลานจอดรถ ระยอง.pdf
        3.   TOR ลานจอดรถ.pdf
        4.   4-1แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง.pdf
        5.   4-2แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง.pdf
        6.   4.3แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง.pdf
        7.   ปร4 ปร5 ปร 6.pdf