หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในพื้นที่สวน พฤกษศาสตร์ระยอง ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศเชิญชวน329433.pdf
        2.   TORรปภระยอง67 จำนวน 11 เดือน.pdf
        3.   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ150646.pdf