หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา704295.pdf