หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   TOR ลานจอดรถ107830.pdf
        2.   ปร4 ปร5 ปร 6433986.pdf
        3.   4-1แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง356670.pdf
        4.   4-2แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง722499.pdf
        5.   4921015.3แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง.pdf
        6.   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
        7.   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ.pdf